product-view

Alexandre J Black Muscs SET(6) Unisex

Şərq səhrası və Fransız Barokko memarlığının ittifaqı,(1+ 6) ətirdən ibarət bu kolleksiya zamandan kənar səyahətə, elementlərin istiliyinə və mənzərənin dəyişməsinə səbəb olur. Bu, hər kəsin təxəyyülü ilə danışan sehrli bir yerə diqqət yetirir. Həssas və mürəkkəb, iybilmə tərkibi bədən və zehnin səyahətinə bir qiymətdir.